Rubyco Sp. z o. o.
ul.Michałkowicka 103
41-103 Siemianowice Śl., Polska

tel./fax +48 32 730 82 44
tel./fax +48 32 229 29 44

tel. kom.: +48 502 281 729

e-mail: info@rubyco.pl
e-mail: grzegorz.zielinski@rubyco.pl

Rubyco Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy Katowice Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000180243
NIP 634-250-56-57
REGON 278126300
Przeważająca działalność: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN