Z czego jesteśmy dumni


  • Jesteśmy dumni z pracy w szybko rozwijającej się polskiej firmie skutecznie konkurującej na rynku Polskim jak i za granicą.
  • Jesteśmy dumni z pracy w firmie która za nadrzędny cel stawia sobie dostarczenie swoim klientom produktu oraz usług najwyższej jakości po możliwie niskich cenach.
  • Jesteśmy dumni z pracy w firmie opartej o takie zasady jak: Uczciwość, honor, otwartość, współpraca.
  • Jesteśmy dumni z pracy w firmie szanującej swoich ludzi i inwestującej w ich rozwój.

 

Credo


Credo nakłada na nas odpowiedzialność wobec:

 

  • naszych klientów
  • pracowników i ich rodziny
  • społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy
  • firmy

 

Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec naszych klientów zarówno indywidualnych przedsiębiorców jak i klientów korporacyjnych, a także wszystkich ludzi korzystających z naszych usług. Aby zaspokoić ich potrzeby, wszystko co robimy, musimy robić z należytą starannością oraz zgodnie z najwyższymi standardami w oparciu o posiadaną wiedzę. Musimy nieustannie dokładać starań aby w naszych oddziałach zapewniać wysoki poziom serwisu i utrzymać rozsądne ceny.

 

Obsługa naszych klientów powinna być realizowana szybko i dokładnie zgodnie ze standardami pracy Rubyco. Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników: kobiet i mężczyzn, którzy pracują dla nas w całej Polsce. Każdy z nich musi być traktowany jako jednostka.

 

Musimy szanować ich godność i uznawać ich zasługi. Musimy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa w pracy. Wynagrodzenie musi być odpowiednie i uczciwe, a warunki pracy powinny zapewniać czystość, porządek i bezpieczeństwo. Musimy pamiętać o obowiązkach, jakie nasi pracownicy mają wobec swoich rodzin i starać się dopomóc w ich wypełnianiu. Powinniśmy umożliwiać pracownikom swobodne zgłaszanie uwag czy zażaleń. Wszystkim pracownikom powinniśmy zapewnić równe szanse zatrudnienia, rozwoju i awansu zgodne z ich kompetencjami. Powinniśmy zapewnić kompetentne kierownictwo działające sprawiedliwie i etycznie. Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństw oraz społeczności w których żyjemy i pracujemy.

 

Poprzez rozwój firmy pragniemy tworzyć nowe miejsca pracy. Musimy być dobrymi obywatelami – popierać akcje dobroczynne, uczciwie wypełniać nasze zobowiązania podatkowe. Musimy utrzymać w dobrym stanie majątek, którego mamy przywilej używać, chronić środowisko i bogactwa naturalne. Naszym końcowym obowiązkiem jest odpowiedzialność wobec firmy. Działalność firmy musi przynosić zyski. Powinniśmy wprowadzać nowe rozwiązania, opracowywać innowacyjne projekty, ale również płacić za błędy.

 

Chcemy inwestować w nowy sprzęt oraz wprowadzać nowe produkty. Jeżeli będziemy działać zgodnie z tymi zasadami nasi udziałowcy powinni osiągnąć godziwe zyski a my godziwe wynagrodzenie.