Rubyco Sp. z o. o.


ul.Michałkowicka 103

41-103 Siemianowice Śl., Polska


tel./fax +48 32 730 82 44

tel./fax +48 32 229 29 44


info@rubyco.pl

kontakt.png

Rubyco Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy Katowice Wschód
Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000180243
NIP 634-250-56-57
REGON 278126300

Przeważająca działalność: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN